Afscheidsdienst

Afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis van

Femke Bruinsma
* 20-10-1987 † 11-12-2007

[001597]

Voorganger: ds. Ybo Buurma
Piano: Dick Zevenhuijzen

M.m.v. de cantorij

Pianospel – binnenkomst

Bij binnenkomst heeft ieder de gelegenheid een kaars bij Femke te ontsteken.

– Inleidende woorden

Verandering

Terwijl jij weg bent
en ons enkel leegte laat,
vermoeden wij onverwoord
dat je nog steeds bestaat
dat wij je nog horen
en met je kunnen spreken.
Want alle liefde die er was
kan zelfs de dood niet breken.
Wij hebben jouw naam
in het zand geschreven,
maar de golven hebben die uitgeveegd.
Wij hebben jouw naam
in een boom gekerfd,
maar de schors is afgevallen.
Wij hebben jouw naam
in het marmer gegrift,
maar de steen is gebroken.
Wij hebben jouw naam
in ons hart geborgen,
en de tijd zal die bewaren.

Jij bent geboren en beschermd
in het Licht,
Jij behoort tot de onzichtbaren
maar niet tot de afwezigen.

Zingen: Licht dat ons aanstoot
Uit: Tussentijds

muziek1

(tekst – Tineke Slagter )

Vanuit ons donker zoeken we naar licht.
Daarom ontsteken we aan het licht van de paaskaars
Femke’s doopkaars en zeven kaarsen.

Omdat alles duister is en pijn doet
vanwege het afscheid hier en nu
daarom ontsteken we dit licht.

Omdat we geen licht zien in ons verdriet,
maar wel naar licht verlangen:
daarom ontsteken we dit licht.

Omdat verdriet ons zo zwaar valt
en de dagen donker zijn als de nacht:
daarom ontsteken we dit licht.

Omdat een mens soms niet kan begrijpen
hoe verdriet de glans van alles wegneemt:
daarom ontsteken we dit licht.

Omdat mensen die om ons heen staan
ons verdriet lichter kunnen maken:
daarom ontsteken we dit licht.

Omdat we niet vergeten,
maar gedenken wie je was
wat je betekende
hoe je zelf licht bracht:
daarom ontsteken we dit licht.

Omdat we hopen te genezen
van wat ons verwonde
van wat duisternis nu brengt:
daarom ontsteken we dit licht.

– Pianomuziek rondom Psalm 121

– Vrij naar Psalm 121

Geef jij me licht als ik de zon niet meer zie stralen?
Ben jij mijn schouder waarop ik veilig leunen kan?
Buig jij voorover om me uit de put te halen?
Kan ik bij jou mijn tranen kwijt, zo nu en dan?

Leeg ik voel me leeg.
Ik val in een gat.
Ik kan het niet meer aan.
Het leven slaat me plat
en laat me met lege handen staan.

Wie ziet die leegte?
Wie geeft weer zin?
Wie vult de kille holtes
met zijn liefde? Jij?

Kun jij de bergen die ik zie voor mij verzetten?
Ben jij mijn adem, omdat het leven mij benauwt?
Maak jij met angsten die mij kwellen korte metten?
Leer jij mij zien dat er toch iemand van me houdt?

Ik ben mijn dromen kwijt,
ze spatten als een zeepbel in de lucht.
Ik ben een lamgeslagen vogel
op een ringloze vlucht.

Geef jij me nieuwe hoop, een horizon?
Zorg jij dat het leven wint?
Dan stroom ik vol en sta op.
Een nieuwe tijd begint.

– Pianospel: ‘Afscheid nemen bestaat niet’ (Marco Borsato) Piano: Wopkelien, Tekst: Hennie Travaille

Pianospel – Afscheid nemen bestaat niet.

Afscheid nemen bestaat niet.
Je gaat wel weg maar verlaat ons niet.
M’n lief; je moet me geloven,
al doet het zo’n pijn.
We laten je los,
en moeten morgen weer verder gaan.
Maar als we eenzaam of bang zijn
zul jij er zijn.

Kom als de wind die we voelen en de regen.
Volg wat we doen als het licht van de maan.
We zoeken je in alles,dan komen we je tegen.
we fluisteren je naam, en jij komt eraan.

Zie wat onzichtbaar is, wat we geloven is waar.
Open onze ogen maar en dan zul je bij ons zijn.
Alles wat wij moeten doen, is daarin geloven.
Afscheid nemen bestaat niet.

Kom als de wind die we voelen en de regen.
Volg wat wij doen als het licht van de maan.
We zoeken je in alles, dan komen we je tegen.
We fluisteren je naam en jij komt eraan.

Kijk in de lucht, kijk naar de zee.
Waar we ook zullen lopen, ja jij loopt met ons mee.
Iedere stap en ieder moment, waar we dan ook zijn.
Wat we ook doen, waar we ook gaan.
Wanneer we je nodig hebben, fluisteren we gewoon je naam;
en jij komt eraan.

Afscheid nemen bestaat niet.

– In memoriam (Willy)

– Pianomuziek met selectie muziek van Femke

– Herinneringen aan Femke:

Sigrid
Lien
Jamilla

– Zingen: Dat verlangen dat maar blijft – Uit: de Appelbloesem

muziek2

– Kahlil Gibran over vreugde en smart (tekst)

– Zingen Voor wie gestorven zijn
Uit: Eva’s Lied II

3. Blijf geborgen in je naam,
Wees als een mens gezegend.
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.

– Zegen over Femke

Lieve mensen,
Het lichaam van Femke
die ons zo dierbaar was,
hebben wij voor het laatst in ons midden.
Nu gaan we haar leggen in de aarde
en we vertrouwen haar toe aan God, die het licht is.

Femke, zo mochten we je kennen.
Aan het begin van je leven kreeg je die naam.
Water ten leven was er voor je
toen je gedoopt werd
en toen je naam in onze gemeenschap klonk.
Met water van leven tekenen wij je,
nu je leven ten einde is gegaan.

Femke, wij omringen je met wierook
zoals wij je met liefde en aandacht
hebben omgeven tijdens je leven.
En zoals deze rook opstijgt
naar de levende God
zo gaan onze gedachten en gebeden
met jou mee.

Femke, jouw lichaam gaat voorbij
maar jouw naam dragen we met ons mee.
Ten teken dat je gekend blijft
bij de mensen en bij God,
noemen wij jouw naam
met eerbied en genegenheid.

Moge de Heer jou zegenen
en behoeden.

– Uitdragen onder het lied van

Phill Collins ‘You’ll be in my heart’

– Op de begraafplaats: (Tekst)

– Woorden van afscheid

– Onze Vader

– Zegen

Na de begrafenis is er gelegenheid om Willy, Klaas en Wopkelien te condoleren in de kerk.