Gedichten

En dan …………….

En dan …………….
gaat je kind dood
ondraagelijke hartepijn
dit leed onmeetbaar groot
zal altijd bij je zijn.

En dan……………….
sta je alleen
alleen met je verdriet
de mensen om je heen
zien al je tranen niet.

En dan…………….
gaat het leven door
een lange weg van rouw
het kind dat je verloor
blijft levenslang van jou

Rina Doeland

Bewaar mij

Bewaar mij in jullie hart
Bewaar mijn liefde voor jullie
Bewaar mijn zorg voor jullie
Bewaar mijn hoop
En mijn strijd voor jullie.

Bewaar wat voor jullie toekomst
Het bewaren waard is,
Nu we hier samen niet verder kunnen.
In de liefde worden we bewaard
En kan de dood ons niet scheiden.

Er zijn tranen die niet gedroogd kunnen worden

Er zijn tranen die niet gedroogd kunnen worden,
is er verdriet dat niet gedeeld kan worden,
is er een lege plek die niet gevuld kan worden.

Jouw boek is gesloten
Maar de inhoud die jij het gaf, blijft bestaan.

Wat nog blijft is onze hoop

Wat nog blijft is onze hoop,
Hoe twijfelend dan ook,
Ons verlangen naar het uiteindelijk goede:
Dat geen mens tevergeefs heeft geleefd,
Hoezeer het leven ook te kort was –
Dat geen mens slechts leeft tot de dood,
Maar dat er – hoe dan ook
Nog meer leven is,
Anders,
Onvoorstelbaar voor onze ogen.

Een geheim,
Een droom van een paradijs
Waar alle leed geleden is.

Uit: Je naam klinkt in ons door – Marinus van den Berg

Gij hebt o God dit broze bestaan gewild,

Gij hebt o God dit broze bestaan gewild,
hebt boven ´t nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven de volle tijd
geborgen in de bevende zekerheid
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in Uw hand

Ad den Besten

Fil. 4: 5-7 NBG

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Nergens

En maar overal en maar
rusteloos maar zonder slaap
zonder haar overal zoeken
en zwerven om haar niet
te weten overal ook overal
in plaatsen waar zijn nooit
maar weten kan je niet
dus niet slapen niet eten
en overal kijken overal
dat had ze nooit zeggen
ze gewild maar wat
weten ze daarvan overal
waar haar schaduw haar
voetstap daar zal ook ik
gaan en in de zon gaan
en in de nacht natuurlijk
alle schepen straten treinen
er is veel te doen overal
ja ik weet ze is weg
maar wellicht wacht ze
toch overal op mij dus
ik zoek en ik kijk en ik
slaap niet maar blijf
buitengewoon waakzaam.

Anna Enquist (Uit : De tussentijd)

Fly, fly little wing

Fly, fly little wing
Fly beyond imagining
The softest cloud, the whitest dove
Upon the wind of heaven`s love
Past the planets and the stars
Leave this lonely world of ours
Escape the sorrow and the pain
And fly again

Fly, fly precious one
Your endless journey has begun
Take your gentle happiness
Far too beautiful for this
Cross over to the other shore
There is peace forevermore
But hold this mem`ry bittersweet
Until we meet

Fly, fly do not fear
Don`t waste a breath, don`t shed a tear
Your heart is pure, your soul is free
Be on your way, don`t wait for me
Above the universe you`ll climb
On beyond the hands of time
The moon will rise, the sun will set
But I won`t forget

Fly, fly little wing
Fly where only angels sing
Fly away, the time is right
Go now, find the light

Celine Dion

Bij elk afscheid

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren

Salvador Dali

Het tapijt des levens

Het tapijt des levens
Wordt geweven met de draden
Van ’s levensbanden,
Die geknoopt worden
En altijd weer los raken

Rabindranath Tagore

Voetstappen

Een man had een droom.

Hij droomde dat hij langs het strand wandelde,`samen met de HEER.
Tegen de blauwe hemel tekenden zich perioden van zijn leven af.
Voor iedere periode zag hij twee paar voetstappen in het zand;
het ene paar van hemzelf, en het andere paar van de HEER.

Toen de laatste periode afgebeeld was, keek hij terug naar de voetstappen in het zand.
Plotseling zag hij dat er op vele plaatsen van zijn levensweg slechts één paar voetstappen was.
Hij merkte ook op dat dit juist gebeurde tijdens de moeilijkste en droevigste tijden van zijn leven.

Het deed hem echt verdriet en daarom vroeg hij de HEER ernaar.
Hij zei:
“HEER, U hebt gezegd
dat als ik eenmaal besloot U te volgen,
dat U dan de hele weg met mij zou gaan.
Maar nu zie ik dat er juist
in de moeilijkste tijden van mijn leven,
slechts één paar voetstappen is.
Ik snap niet dat U mij juist op die momenten hebt verlaten.”

Toen antwoordde de HEER:
“Mijn dierbaar kind, Ik houd vanje
en zou je nooit verlaten.
In jouw momenten van strijden en lijden,
daar waar je maar één paar voetstappen ziet,
daar was het… dat ik je droeg!”

Geschreven in 1984 door Mary Stevenson (1922-1999)

DE VOGEL

Kwam een vogel gevlogen
in de pracht van zijn vlucht,
waar zijn wieken bewogen
lag er kleur in de lucht.

Kwam een vogel gevlogen
en mijn hart boog zich neer:
wat mij zó heeft bewogen,
laat het stem krijgen, Heer.

Kwam een vogel gevlogen
over water en wei;
in het licht van mijn ogen
streek hij neder bij mij.

Ida Gerhardt

Biddend om hen heen

Biddend om hen heen
O, welk een naamloos diepe smart
Doet mensen soms ternederzijgen.

Een kind, gerukt van ’t ouderhart.
Hier past het ons om stil te zwijgen
En met hun groot verdriet begaan
Hen steeds met al hun droeve vragen
Aan God, de Heere, op te dragen.

Zo biddend om hen heen te staan.
Hij, Die der mensen noden weet,
Die Zelf ook aan een graf moest wenen,
Wil aan bedroefden kracht verlenen
En troost, aan ’t hart zo vol van leed.

O, grote Helper, dierb’re Heer’,
Wil maar gedurig voor hen zorgen,
Bij U alleen zijn ze geborgen.
Wij leggen hen, in liefde teer,
Aan ’t Vaderharte neer.

M.A. groeneweg – de reuver

Soms zou ik gisteren over willen doen

Soms zou ik gisteren over willen doen
om vandaag beter te begrijpen
Soms zou ik gisteren willen overslaan
om vandaag niet te hoeven denken

En soms zou ik willen dat gisteren nooit ophield
omdat vandaag zo verdrietig is

De HERE is mijn herder

De HERE is mijn herder
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23 1 – 4

We staan niet altijd stil

We staan niet altijd stil
Bij het woord “samen”

Maar het is een groot gemis
Als “samen” uit je leven is.

Bij de bomen

Bij de bomen leef ik weer op –
Zoals ze mij herinneren
Aan mijn oorsprong,
Mij bevestigen in mijn aardsheid,
Mij sterken in mijn zelfvertrouwen.
Bij de bomen leef ik weer op,
De bomen,
Zoveel ouder en wijzer dan ik.

God

God,
Geef ons het vertrouwen
Dat de nacht nooit zó diep is
Dat er geen lichtpuntje
Te ontdekken valt.

Laat ons ervaren
Dat er in donkere tijden
Telkens dingen gebeuren
Die moed geven
En hoop voor de toekomst

Laat ons weten
Dat er ondanks alles
Mensen zijn
Die samen met ons
Het donker willen trotseren

Geef ons het geloof,
Dat het licht van Uw liefde,
Altijd vlakbij is
Ook al lijkt de toekomst zwart.

Liefde en besef van liefde

Liefde en besef van liefde,
Daartussen bouwen mensen
Een warme woonplaats.

Zonder jou

De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.
Er staat maar zo weinig meer in.
De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?
De merel zit zachtjes te zingen in ‘t groen.
Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te doen.
De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou:
leeg, zonder jou.

Dat zonder jou nog een lente bestaat
met ooievaars en met bloemen,
dat er een meidoorn in bruidstooi staat,
is zonder meer tactloos te noemen.
En wat is het nut van een lindenlaan,
als wij er samen niet langs kunnen gaan?
Langs alle heggetjes bloeit wilde roos
nutteloos, zinneloos.

De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.
Er staat maar zo weinig meer in.
De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?
De merel zit zachtjes te zingen in ‘t groen.
Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te doen.
De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou:
leeg, zonder jou.

Annie MG Schmidt uit: “Tot hier toe gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938 – 1985

dit groot verdriet

dit groot verdriet
dacht ik
gaat nooit voorbij

zo was het ook –
omhangen deed het mij
tot alledaagse dingen
mij gaven te verstaan

verdriet
gaat nooit voorbij
zélf moet je verder gaan

gedicht van Carla Pols

Soms zoek je woorden om te spreken

Soms zoek je woorden om te spreken
soms zoek je woorden voor een beetje troost.
Hoe je echter zoekt, je vindt ze niet.

Zijn er wel woorden voor intens verdriet ?
Soms is een klein gebaar voldoende.
Een blik, een hand, een arm om iemand heen.

Zo’n klein gebaar zegt meer dan woorden,
geeft het gevoel je bent niet alleen.

Ina Sipkes – de Smit

Als het nacht is in je leven

Als het nacht is in je leven
vele lichten uitgedraaid
Als je met je blote handen
in de scherven hebt gegraaid
van wat is kapotgeslagen
niet door jezelf, maar door het lot
Schreeuw het dan maar uit
want ergens in de omgeving
is een luisterende God!

Engelen

Mag de engel van de eeuwige vrede
Haar ontvangen in het Onvergankelijke Licht.

Mag de engel van de laatste hoop
Haar ontvangen in de Liefde van de Eeuwige

Mag de engel van de troost
jullie kracht geven gewond als jullie zijn door het verlies.

Mag de engel van de herinnering
Het goede van haar voor jullie bewaren.

Mag de engel van de verwondering
Jullie nu meer dan ooit laten zien wie ze was:

Een mens om van te houden,
Jullie Femke, sprankelijk en lief.

Gedicht naar Marinus van den berg

Het duister is nog niet gedaan

Het duister is nog niet gedaan
We steken duizend kaarsen aan
En blijven zo elkaar herkennen.

Door de verborgen ommekeer
Komen eens licht en warmte weer
De dagen zullen langzaam lengen.

lied van Gonny Luipers (EVA´s lied II)

OPSTAAN

opstaan zal in de nacht gebeuren,
want nacht is midden van de dag,
als leven wordt gewekt
en dromen jou bekrachtigen,
op de weg te gaan

opstaan
is op de grond gesmakt zijn
is bloed van op je bek gegaan
en daarin overeind
is weggehoond en neergetrapt
stem die roepen blijft

opstaan
is eenzaam al die nachten
met velen ben je, maar alleen
alleen in jouw besluit
dan komt de kracht van een te zijn
moet de Ene zijn

opstaan
is schreeuwen hard ontredderd
wie worden op het spel gezet
is klagen pleiten slaan
is echo van jouw eigen schreeuw
laatste woord van jou.

opstaan
is nog opnieuw beginnen
is neergaan nochtans verder gaan
als levend water zijn
dat vallend vallend kracht opwekt
levend water valt

Herman Verbeek

Soms is er zoveel wat we voelen

Soms is er zoveel wat we voelen
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen……..
“Daarom hebben wij die handen en die armen
Om als het koud wordt rond ’t hart
elkaar te verwarmen”

Woorden van Toon Hermans

POËZIE IS EEN DAAD

Poëzie is een daad
van bevestiging. Ik bevestig
dat ik leef, dat ik niet alleen leef.

Poëzie is een toekomst, denken
aan volgende week, aan een ander land,
aan jou als je oud bent.

Poëzie is mijn adem, beweegt
mijn voeten, aarzelend soms,
over de aarde die daarom vraagt.

Voltaire had pokken, maar
genas zichzelf door o.a. te drinken
120 liter limonade: dat is poëzie.

Of neem de branding. Stukgeslagen
op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen,
maar herneemt zich en is daarin poëzie.

Elk woord dat wordt geschreven
is een aanslag op de ouderdom.
Ten slotte wint de dood, jazeker,

maar de dood is slechts de stilte in de zaal
nadat het laatste woord geklonken heeft.
De dood is een ontroering

Remco Campert

Regenboog

Ik zie een kleurrijke regenboog
Hij is heel wijd , hij is zo hoog
Ik reik, maar kan er niet bij.
En toch lijkt hij ook weer zo dichtbij…
Zo voelt het ook, hij omspant mij!
Hij omgeeft mij van achteren en van voren.
En het is of ik God kan horen,
Of Hij door die boog wil spreken.
-Want de regenboog is immers Zijn teken-
“Ik ben met je al je dagen.

Als je niet verder kunt, dan zal Ik je dragen.
Kijk maar naar Mij, kijk toch omhoog,
Naar Mijn mooie regenboog.”
En als ik mijn zicht op Vader richt,
Dan wordt ik door Hem weer opgericht.

Hij opent voor mij een vergezicht.
De lucht klaart op ….., het is weer licht.

Het Àl

Ik ben de zon , de maan, ik ben de regen,
‘k ben onbeschrijflijk. Niet te meten noch te wegen

Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder,
Ik ben de kleine mens, maar wel het grote wonder

Ik ben het water en de vruchten en het koren,
Het leven dat uit alle leven wordt geboren.

Ik ben het helemaal – de wijze en de zot
En in mijn kleinigheid schuilt iets van een Grote God

Advent

Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

Waar je ook bent

Waar je ook bent, ik zou het niet weten
Niet in tijd of afstand te meten,
Maar ik heb je bij me, diep in mij
Daarom ben je steeds dichtbij

Toon Hermans

Gezegde

Loop het gisteren niet achterna
Jaag niet naar het morgen
Maar kijk naar het heden

Spreuk

Een zacht omhelzen,
als innige deelneming,
wat rest is woordloos

Spreuk

Je licht brandt ongezien,
maar niet ongemerkt,
verborgen in ons verder

Femke is in de open stad

In de stad zal muziek zijn
Vreugde straalt uit de ogen
De kleding zal kleurrijk schoon zijn.

Kinderen zullen op de viool spelen
Een blokfluit herhaalt
De blijdschap om het leven voorgoed.

De kleinen zullen niet meer
Overstemd worden door de machtigen
Met hun geweld
De zwarte en de blanke
Spelen samen op de trommel
Als broers van elkaar in vrede

Vader en dochter
Spelen op de fagot
Geen mens wordt nog misbruikt
De graven zullen opengebroken zijn
En allen die verborgen waren
Wandelen in het licht

Verdriet

Ik vind geen woorden om je troost te brengen,
want hier zwijgt mijn verstand, mijn mond staat stil.
Wie kan zijn leven met één dag verlengen?
Het is precies zo lang als God het wil.
Ik weet het niet, ik kan de zin niet vinden,
Van wat God met dit sterven heeft bedoeld.

Maar Jezus weende
Toen de vriend die Hij beminde
Gestorven was.
Hij weet wat je nu voelt.

Krêft foar elstse Dei (Kracht voor elke dag)

In stjer
Fan himelheech
Sjocht del
Op grut en leech
Fan dizze tsjust’re ierde

Do stjer
Fan God en Soan
Bliuw by
Ús jimmeroan
Wol ús dyn skynsel biede.
Kom stjer
O Hill’ge Geast
Beskyn
Wês ús ta treast
Wol ús nei ‘t Ljocht ta liede

Tears in Heaven

Would you know my name if I saw you in heaven?
Would it be the same if I saw you in heaven?
I must be strong and carry on,
`Cause I know I don`t belong here in heaven.

Would you hold my hand if I saw you in heaven?
Would you help me stand if I saw you in heaven?
I`ll find my way through night and day,
`Cause I know I just can`t stay here in heaven.

Time can bring you down, time can bend your knees.
Time can break your heart, have you begging please, begging please.

Beyond the door there`s peace I`m sure,
And I know there`ll be no more tears in heaven.

Would you know my name if I saw you in heaven?
Would it be the same if I saw you in heaven?
I must be strong and carry on,
`Cause I know I don`t belong here in heaven.

`Cause I know I don`t belong here in heaven

Eric Clapton

ZONDAGMORGEN

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt (1905-1997)

HERFSTMIDDAG

Nu het stortregent
en ieder ding verdwijnt,
in ‘t overwegend en onbelijnd
geweld van overvloed,
wordt mij bewuster
wat ik geloven moet:
men kan geruster
zijn als de ramp losbreekt
over het leven,
dan waar de lamp verbleekt
in angst en beven,
want in de overmacht
van ’t reppend oerbegin
zet God weer onverwacht
herscheppend in.

(Guillaume van de Graft 1920 – 2010)

Lieve engel daarboven in de lucht

Lieve engel daarboven in de lucht
Neem mijn kindje met je mee op je vlucht

Bescherm haar tegen verdriet en pijn
En laat haar boven welkom zijn
Laat mijn meisje stralen als een ster
Dan kan ik haar zien, al is ze zo ver
Omring haar met liefde en licht
En zorg dat deze ook naar ons is gericht
Ik kan niet verder kijken dan naar morgen
Totdat ik haar weer ontmoet,
wilt Ú dan voor haar zorgen….?

© 2006 Angel